Κοινοποίηση

Ο Δήμος Ζωγράφου ανακοινώνει τα αποτελέσματα για την πρόσληψη συνολικού αριθμού τεσσάρων (4) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Δασοφυλάκων (Φύλαξη Υμηττού), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 5 μηνών, στο πλαίσιο της προστασίας των πολιτών και του φυσικού περιβάλλοντος ενόψει των θερινών μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών των υπηρεσιών του και συγκεκριμένα για την φύλαξη σε 24ωρη βάση των περιοχών του Υμηττού στα όρια του Δήμου.