Κοινοποίηση

Ο Δήμος Ζωγράφου ενημερώνει τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εντός των διοικητικών ορίων του, ότι προκειμένου να υλοποιηθεί η ΑΔΣ 62/2020 «Απαλλαγή των επιχειρήσεων από την καταβολή τελών Καθαριότητας και Φωτισμού που διακόπτουν την λειτουργία τους λόγω λήψης μέτρων αποτροπής διασποράς του Κορωνοϊού Covid 19, για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν οι περιορισμοί, σύμφωνα με το άρθρο 37 παράγραφος 9 της υπ’ αριθμόν 68 Π.Ν.Π. 30/03/2020», αναμένει οδηγίες από την ΚΕΔΕ η οποία σε συνεργασία με το Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης επεξεργάζεται ειδική πλατφόρμα, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας με την μικρότερη δυνατή εμπλοκή του αιτούντα.

Για κάθε εξέλιξη θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση.