01 Φεβ 2017

Aρχίζει η κατάθεση αιτήσεων για το Πρόγραμμα «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από 1/2/2017 αρχίζει η κατάθεση αιτήσεων για το Πρόγραμμα «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ),

Δυνητικά ωφελούμενοι στο πρόγραμμα είναι:

1) Μονοπρόσωπα νοικοκυριά (ενήλικο άτομο που διαμένει μόνο του σε κατοικία)

2) Πολυπρόσωπο νοικοκυριό (μέλη οικογένειας που διαμένουν κάτω από την ίδια στέγη- και οι φιλοξενούμενοι βάσει Ε1 και οι φοιτητές-σπουδαστές έως 25 ετών ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής τους)

3) Άστεγοι με την προϋπόθεση καταγραφής τους στις κοινωνικές υπηρεσίες-Δομές των Δήμων.

Εξαιρούνται:

1) Άτομα που φιλοξενούνται σε Μονάδες Κλειστής Φροντίδας ή σε Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ή σε Ξενώνες μεταβατικής φιλοξενίας αστέγων.

2) Άτομα τα οποία φιλοξενούνται σε Μονάδες Ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης ή είναι δικαιούχοι του Προγράμματος Προστατευμένων Διαμερισμάτων του αρ. 9 του Ν.2716/99

3) Όσοι υπηρετούν τη θητεία στους στις Ένοπλες Δυνάμεις

4) Όσοι κρατούνται σε σωφρονιστικά καταστήματα.

Κριτήρια:

1) Εισοδηματικά,

2) Tόπος διαμονής (Δήμος Ζωγράφου)

3) Περιουσιακά

 

Τρόπος Υποβολής Αιτήσεων

www.keaprogram.gr χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης taxisnet

1) Απευθείας ηλεκτρονική υποβολή αίτησης μέσω του διαδικτυακού ιστότοπου του προγράμματος

2) στη Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου, Ιωάννου Θεολόγου 22 (2ος όροφος)

3) στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) Μπισκίνη 39

Θεοδάμαντος 29

Όταν το νοικοκυριό αποτελείται και από φιλοξενούμενα μέλη, η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά στις υπηρεσίες του Δήμου ή στα Κ.Ε.Π.

Όταν πρόκειται για Μονογονεϊκές οικογένειες, νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα καθώς και αλλοδαπούς με νόμιμη άδεια διαμονής στην Ελλάδα, η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου (Ιωάννου Θεολόγου 22, 2ος όροφος.)

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για την Κοινωνική Υπηρεσία:

Κατά την προσέλευσή σας για εξυπηρέτηση από τις υπηρεσίες πρέπει να έχετε:

1)  Δελτίο Ταυτότητας ή διαβατήριο

2)  Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) όλων των ενήλικων μελών του νοικοκυριού και όσων ανηλίκων διαθέτουν ΑΦΜ.

3) ΑΜΚΑ όλων των μελών του νοικοκυριού (ενήλικες και ανήλικοι).

4) Φορολογικό Έντυπο τελευταίου οικονομικού έτους (Ε1)

5) εισόδημα του κύριου αιτούντα και των φιλοξενουμένων κατά το Β εξάμηνο του 2016.

6) Αριθμό Λογαριασμού Τραπέζης (IBAN) του αιτούντα (είτε είναι κύριος δικαιούχος του λογαριασμού είτε συν δικαιούχος).

7) Κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας και διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail).

8) Εάν διαθέτετε κάρτα ανεργίας, την κάρτα ανεργίας θεωρημένη

9) Έντυπο Συναίνεσης (μπορείτε να το εκτυπώσετε από το www.keaprogram.gr ή να το προμηθευτείτε από τα σημεία υποβολής αιτήσεων) το οποίο πρέπει να είναι θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής

και τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά δικαιολογητικά της αίτησης (π.χ. άδεια διαμονής, ληξιαρχική πράξη γέννησης ή θανάτου, απόφαση διαζυγίου, επιμέλειας τέκνων, αγοράς ακινήτων ή μίσθωση σε περίπτωση αλλαγών από την τελευταία φορολογική δήλωση).

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ.

 

Η Κοινωνική Υπηρεσία θα δέχεται το κοινό από Τρίτη ως Παρασκευή 9:00 έως 13:00.

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τα ΚΕΠ:

1) Δελτίο ταυτότητας

2) Δήλωση φορολογίας τελευταίου οικονομικού έτους(Ε1)

3) ΙΒΑΝ τραπέζης

4) Έντυπο Συναίνεσης(μπορείτε να το εκτυπώσετε από το www.keaprogram.gr ή να το προμηθευτείτε από τα σημεία υποβολής αιτήσεων)

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αιτούντων στα ΚΕΠ θα ακολουθηθεί το παρακάτω πρόγραμμα προσέλευσης με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ του υπόχρεου για την υποβολή της αίτησης:

Τετάρτη 1-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 1 και 2

Πέμπτη 2-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 3 και 4

Παρασκευή 3-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 5 και 6

Σάββατο 4-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 1, 2, 3

Δευτέρα 6-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 7 και 8

Τρίτη 7-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 9 και 0

Τετάρτη 8-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 1 και 2

Πέμπτη 9-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 3 και 4

Παρασκευή 10-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 5 και 6

Σάββατο 11-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 4,5,6

Δευτέρα 13-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 7 και 8

Τρίτη 14-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 9 και 0

Τετάρτη 15-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 1 και 2

Πέμπτη 16-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 3 και 4

Παρασκευή 17-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 5 και 6

Σάββατο 18-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 7,8,9 και 0

Δευτέρα 20-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 7 και 8

Τρίτη 21-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 9 και 0

Τετάρτη 22-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 1 και 2

Πέμπτη 23-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 3 και 4

Παρασκευή 24-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 5 και 6

Σάββατο 25-2-2017 εξυπηρετούνται όλα τα ΑΦΜ

Δευτέρα 27-2-2017 εξυπηρετούνται όλα τα ΑΦΜ

Τρίτη 28-2-2017 εξυπηρετούνται όλα τα ΑΦΜ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.keaprogram.gr