26 Σεπ 2017

Aναμορφωμένοι Πίνακες Αποτελεσμάτων (μετά την υποβολή Ενστάσεων) Πρόσληψης Ωρομίσθιου Προσωπικού στο Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Ζωγράφου»

Νέοι πίνακες αποτελεσμάτων κατόπιν ενστάσεων για την προκήρυξη πρόσληψης ωρομίσθιου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Ζωγράφου»

Πατήστε εδώ για τις ειδικότητες των μουσικών (νέος πίνακας)
Πατήστε εδώ για τις ειδικότητες των επιμορφωτών
Πατήστε εδώ για τις ειδικότητες των γυμναστών