28 Ιούλ 2016

Aνακοίνωση πρόσληψης 18 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών

Ενημέρωση: Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων παρατείνεται έως τις 12/8

Ο Δήμος Ζωγράφου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικού αριθμού δεκαοκτώ (18) ατόμων στο πλαίσιο προστασίας των πολιτών και του φυσικού περιβάλλοντος ενόψει των θερινών μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών της Δ/νσης Καθαριότητας, Πρασίνου & Μηχ/κού Εξοπλισμού.

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (18 ΑΤΟΜΩΝ) ΣΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ