19 Μαΐ 2016

Οι εγγραφές στους Βρεφικούς-Παιδικούς Σταθμούς και τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης ξεκινούν στις 20 Μαΐου

Ενημερώνουμε τους δημότες μας ότι, η υποβολή των αιτήσεων εγγραφής στους Βρεφικούς – Παιδικούς Σταθμούς και στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ) για το σχολικό έτος 2016 – 2017 θα γίνει από 20 Μαΐου έως 20 Ιουνίου 2016.

Μπορείτε να διαβάσετε / μεταφορτώσετε τα απαραίτητα έγγραφα και τις σχετικές πληροφορίες πατώντας επάνω στους παρακάτω συνδέσμους (αρχεία open office /.odt):

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ (ΚΔΑΠ)

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ (ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ)

ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ (ΚΔΑΠ)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΔΑΠ

Υπενθυμίζουμε ότι, από το σχολικό έτος 2015 – 2016 με την υπ’ αριθμ. 204/4-6-2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ισχύει το σύστημα της μοριοδότησης για την εισαγωγή των παιδιών στους Βρεφικούς – Παιδικούς Σταθμούς.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η απόλυτη διαφάνεια και αντικειμενικότητα στον τρόπο κατάταξης και επιλογής παιδιών, αλλά και να αποφευχθεί κάθε πιθανότητα αδικίας ή αλλοίωσης του κοινωνικού χαρακτήρα του θεσμού των Δημοτικών Βρεφικών – Παιδικών Σταθμών, ενημερώνουμε ότι από το σχολικό έτος 2016 – 2017 και η επανεγγραφή των φιλοξενούμενων παιδιών θα υπαχθεί στο σύστημα μοριοδότησης.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλες οι μητέρες, εργαζόμενες και μη. Επισημαίνουμε όμως ότι, βάσει του Κανονισμού Λειτουργίας των Βρεφικών – Παιδικών Σταθμών για την επιλογή προηγούνται οι εργαζόμενες μητέρες βάσει μορίων.

Οι άνεργες μητέρες που ενδιαφέρονται να εγγράψουν τα παιδιά τους στους Βρεφικούς – Παιδικούς Σταθμούς, θα πρέπει να ενημερωθούν και για την έναρξη του Προγράμματος “ΕΣΠΑ”, είτε από το Διαδίκτυο (www.eetaa.gr), είτε από τους κατά τόπους Σταθμούς, κάνοντας μόνες τους τις διαδικασίες, στις οποίες δεν εμπλέκεται με κανένα τρόπο ο Δήμος Ζωγράφου. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα “ΕΣΠΑ” έχουν και οι εργαζόμενες μητέρες, εφόσον και εάν πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει κάθε χρόνο το Πρόγραμμα Εναρμόνισης Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής.

Τα έντυπα των αιτήσεων καθώς και οι πληροφορίες για τα απαραίτητα δικαιολογητικά παραλαμβάνονται από τους κατά τόπους Παιδικούς Σταθμούς.

Παρακαλούνται, οι ενδιαφερόμενοι γονείς να προσκομίζουν ολοκληρωμένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, προς διευκόλυνση της καταγραφής των αιτήσεων και της μοριοδότησής τους.

Οι ώρες κατάθεσης των αιτήσεων για τους Βρεφικούς – Παιδικούς Σταθμούς είναι 8:00 π.μ. με 15:00 μ.μ. καθημερινά.

Οι αιτήσεις κατατίθενται στα τρία (3) κάτωθι Τμήματα:

α) 1ος Παιδικός Σταθμός (ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΙΚΩΝ – ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ) (Λ. Παπάγου 104 & Αναστασάκη 1 – εντός πάρκου) – Τηλ. Επικοινωνίας: 210 77.75.538. Στον συγκεκριμένο Παιδικό Σταθμό γίνονται οι αιτήσεις που αφορούν και τους Σταθμούς επί των οδών:

– Γαλήνης & Αναστασάκη 40, ‘Α. Ιλίσια (2ος Παιδικός Σταθμός)

– Αγ. Λαύρας 15, Γουδή (3ος Παιδικός Σταθμός)

– Ι. Θεολόγου 1 & Παιανίας, Ζωγράφου (4ος Βρεφονηπιακός Σταθμός)

– Αρβήλων 15 & Μαρκάνδας, Ά. Ιλίσια (5ος Παιδικός Σταθμός)

β) Παιδικός Σταθμός (ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΗΝ ΙΒΣΑ)

Κρίνων 24, Ζωγράφου – Τηλ. Επικοινωνίας: 210 77.97.585

γ) 1ος Παιδικός Σταθμός (ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ) (Αλκαίου 42 & Κρατερού, Ιλίσια) – Τηλ. Επικοινωνίας: 210 77.86.529. Στον συγκεκριμένο Παιδικό Σταθμό γίνονται οι αιτήσεις που αφορούν και τους Σταθμούς επί των οδών:

– Διακρίας 5, Ζωγράφου (2ος Παιδικός Σταθμός)

– Γκανογιάννη 78, Γουδή (5ος Παιδικός Σταθμός)

– 34ου Συντάγματος & Αριστομένους, Γουδή (6ος Παιδικός Σταθμός)

Όσον αφορά τα ΚΕΝΤΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΚΔΑΠ) δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλες οι μητέρες εργαζόμενες και μη. Επισημαίνουμε όμως, ότι προηγούνται οι εργαζόμενες βάσει εισοδηματικών κριτιρίων. Συνεπώς, οι άνεργες μητέρες που ενδιαφέρονται να εγγράψουν τα παιδιά τους στα ΚΔΑΠ, θα πρέπει να ενημερωθούν και για την έναρξη του Προγράμματος “ΕΣΠΑ”, είτε από το Διαδίκτυο (www.eetaa.gr), είτε από τα κατά τόπους ΚΔΑΠ, κάνοντας μόνες τους τις διαδικασίες, στις οποίες δεν εμπλέκεται με κανένα τρόπο ο Δήμος Ζωγράφου.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα “ΕΣΠΑ” έχουν και οι εργαζόμενες μητέρες, εφόσον και εάν πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει κάθε χρόνο το Πρόγραμμα Εναρμόνισης Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής.

Παρακαλούνται, οι ενδιαφερόμενοι γονείς να προσκομίζουν ολοκληρωμένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, προς διευκόλυνση της καταγραφής των αιτήσεων και της αξιολόγησής τους.

Οι ώρες κατάθεσης των αιτήσεων για τα ΚΕΝΤΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΚΔΑΠ) είναι 12:00 – 18:00 μ.μ. από 20-5-2016 μέχρι 15-6-2016 και 8:00 π.μ. – 15:00 μ.μ. από 16-6-2016 μέχρι 20-6-2016.

Οι αιτήσεις κατατίθενται στα τρία (3) κάτωθι ΚΔΑΠ και σχετικές πληροφορίες δίνονται στο τηλέφωνο του ΚΔΑΠ “Βυσσινόκηπος” 210 74.85.904:

– ΚΔΑΠ “Βυσσινόκηπος” (Αργυροκάστρου & 34ου Συντ/τος, Γουδή)

– ΚΔΑΠ “Ζωγραφόκηπος (Τραυλαντώνη 53, Ζωγράφου)

– ΚΔΑΠ “Αερόστατο” (Βακτριανής 94, Ιλίσια)