Περιβάλλον / Καθαριότητα

Στο Δήμο μας έχει οριστεί Αντιδημαρχία Καθαριότητας Πρασίνου και Μηχανολογικού Εξοπλισμού με Αντιδήμαρχο τον Σταύρο Αρμπιλιά

Ταυτόχρονα στο Δήμο Ζωγράφου λειτουργούν τα παρακάτω Τμήματα και Διευθύνσεις:

  • ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
  • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
  • ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
  • ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
  • ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Μπορείτε να κατεβάσετε τον Τηλεφωνικό κατάλογο όλων των υπηρεσιών του Δήμου από εδώ (αρχείο pdf).