Πολιτισμός / Αθλητισμός

Για τον πολιτισμό και τον αθλητισμό ο Δήμος Ζωγράφου έχει συστήσει το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Πολιτισμού Αθλητισμού Δήμου Ζωγράφου.

Ταυτόχρονα στη δικαιοδοσία του Δήμου μας ανήκει και το Μουσείο Γουναρόπουλου με εξέχουσα δραστηριότητα στον τομέα των εικαστικών.