Γραφείο Επιδομάτων

Το Γραφείο Προνοιακών Επιδομάτων δέχεται κοινό απο Τρίτη εως Παρασκευή από τις 9.00 έως τη 1.00.

Τηλέφωνο: 210 7700545 και 210 7700945

Διεύθυνση: Ι. Θεολόγου 22, 1ος όροφος