20 Ιούν 2018

Το Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου Ζωγράφου συνεχίζει τη λειτουργία του

Σας ενημερώνουμε ότι το Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου Ζωγράφου (Χ. Μούσκου 18) συνεχίζει τη λειτουργία του και για το εκπαιδευτικό έτος 2018–2019 με μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας, για τους οικονομικά ασθενείς μαθητές Α΄, Β΄ & Γ’ Λυκείου.

Εγγραφές των μαθητών Λυκείου στα χειμερινά τμήματα του Κοινωνικού φροντιστηρίου που θα λειτουργήσουν από Σεπτέμβριο 2018 καθώς επίσης στα θερινά τμήματα προετοιμασίας Γ΄ Λυκείου θα πραγματοποιηθούν από 25 Ιουνίου έως 27 Ιουλίου.
Όσοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να στηρίξουν την προσπάθειά μας με την παροχή εθελοντικής διδασκαλίας να επικοινωνήσουν άμεσα μαζί μας. Το Κοινωνικό φροντιστήριο έχει ανάγκη από εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων για μαθήματα γενικής παιδείας και κατεύθυνσης.


ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ (Ά, ΄Β & ΄Γ ΛΥΚΕΙΟΥ)
14/6/2018 – 27/07/2018


ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΡΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΄Γ ΛΥΚΕΙΟΥ
14/06/2018 – 22/06/2018


Απαραίτητη κατά την εγγραφή είναι η παρουσία του μαθητή και του κηδεμόνα, προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά :
Φωτοτυπία Ενδεικτικού Ελέγχου (γραπτή & προφορική βαθμολογία)
Φωτοτυπία πρόσφατου εκκαθαριστικού σημειώματος
Φωτοτυπία Αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου και των δύο γονέων
Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης


Τηλέφωνα επικοινωνίας : 210- 7486267 & 210- 7789652
Εγγραφές: Καθημερινά 10.00-15.00