05 Ιούλ 2018

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

Ο Δήμος Ζωγράφου τοποθέτησε  προειδοποιητικές πινακίδες με παλλόμενη φωτεινή σήμανση  που λειτουργούν με ηλιακή ενέργεια ώστε να  γίνονται ιδιαίτερα αισθητές  από τους οδηγούς γύρω από  σχολεία και αθλητικό κέντρο. (Ηρώων Πολυτεχνείου, Ταξίλου στο ύψος του 6ου Γυμνασίου & Λυκείου & του Κολυμβητηρίου – Γυμναστηρίου).

Προτεραιότητα του Δήμου είναι να διασφαλίζεται με κάθε δυνατό τρόπο  η ασφαλή διέλευση  των πεζών και κυρίως των παιδιών μας στους δρόμους της πόλης. Θα υπάρξουν και άλλες τοποθετήσεις προειδοποιητικών πινακίδων όπου κριθεί αναγκαίο..