19 Ιαν 2017

Τα γραφεία των Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου μεταφέρθηκαν σε νέα διεύθυνση

Τα γραφεία των Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ζωγράφου μεταφέρθηκαν στο Παλαιό Δημαρχείο επί της οδού Ιωάννου Θεολόγου 22.

Νέα Τηλέφωνα επικοινωνίας : 210 77 18 604, 210 77 00 545, 210 77 00 945