31 Οκτ 2016

Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με έξι (6) άτομα για την κάλυψη αναγκών του ΝΠΔΔ Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Ζωγράφου

Διαβάστε/ μεταφορτώστε τη σχετική ανακοίνωση εδώ