06 Αυγ 2019

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η σωστή συντήρηση και λειτουργία των σχολείων του Δήμου, έχει προγραμματιστεί μια σειρά συντηρήσεων, επισκευών και επεμβάσεων
στις σχολικές μονάδες, οι οποίες θα ολοκληρωθούν έως 31/8/2019.
Συγκεκριμένα, έχουν ξεκινήσει εργασίες ελαιοχρωματισμού του 5ου και 6ου Δημοτικού Σχολείου καθώς και εργασίες επισκευών της στέγης, ενώ ολοκληρώθηκαν οι εργασίες
ελαιοχρωματισμού στο 3ο Γυμνάσιο & Λύκειο Ζωγράφου.