10 Απρ 2019

ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

Με φυσικό αέριο συνδέθηκαν τέσσερα ακόμη σχολεία του Δήμου Ζωγράφου. Το 1ο, το 19ο, το 8ο, και 12ο Δημοτικά.
Μέχρι τώρα έχουν συνδεθεί με φυσικό αέριο, επτά δημοτικά σχολεία – από τα εννέα- της πόλης μας και έξι από τα έντεκα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Πρόκειται για μία σημαντική πρωτοβουλία του Δήμου Ζωγράφου που άρχισε να υλοποιείται πριν από δύο χρόνια.
Αντικαθιστώντας το πετρέλαιο με φυσικό αέριο, μειώνεται δραστικά η εκπομπή ποσοτήτων CO2 στην ατμόσφαιρα, εξοικονομείται ενέργεια για τη θέρμανση και μειώνεται το κόστος.
Η χρήση εναλλακτικών μορφών ενέργειας με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής είναι προτεραιότητά μας.