09 Απρ 2014

Συγκεντρώνουμε Φάρμακα – Βοηθάμε το συνάνθρωπό μας

Ο Δήμος Ζωγράφου στο πλαίσιο της Κοινωνικής Πολιτικής πραγματοποιεί δράση για την ενίσχυση του Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου μας και προσκαλεί όλους τους συπμολίτες μας το

Σάββατο 12 Απριλίου 2014
και ώρα 11:00 έως 14:00
Στο πεζόδρομο της πλατείας Γαρδένιας

να προσφέρουμε φάρμακα και υγειονομικό υλικό ώστε να καλυφτεί μέρος των αναγκών που υπάρχει από ανασφάλιστους και άπορους συνανθρώπους μας, οι οποίοι εξυπηρετούνται από τη συγκεκριμένη δομή.

Σαν περιμένουμε!