15 Νοέ 2016

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Ζωγράφου

Διαβάστε/ μεταφορτώστε τα σχετικά έγγραφα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΣΟΧ1.2016

ΕΝΤΥΠΟ-ΑΙΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ