17 Σεπ 2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και υπόδησης

Ο Δήμος Ζωγράφου προτίθεται να προχωρήσει στην εφαρμογή προγράμματος χωριστής συλλογής μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και υπόδησης και λοιπών υφασμάτινων υλικών (ρούχα, τσάντες, πάνινα παιχνίδια, παπούτσια κλπ.) μέσω της ανάπτυξης δικτύου ειδικών κάδων συλλογής.

Η συγκεκριμένη δράση εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμ. 247/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζωγράφου.

Η υλοποίηση προγράμματος χωριστής συλλογής μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και υπόδησης  θα έχει τα εξής αναμενόμενα οφέλη για τον Δήμο:

 • Μείωση των οικιακών αποβλήτων που οδηγούνται προς ταφή σε ποσοστό περίπου 6%, με αποτέλεσμα πολλαπλά περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη
 • Συμμόρφωση με το εγκεκριμένο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων και κατ΄ επέκταση το Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης του Δήμου
 • Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των δημοτών
 • Ενίσχυση της Τράπεζας ενδυμάτων του Δήμου για την υποστήριξη των κοινωνικά ευπαθών ομάδων.
 • Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, καλούνται ενδιαφερόμενες εταιρίες να αναλάβουν, σε συνεργασία με τον Δήμο, την ολοκληρωμένη διαχείριση του ρεύματος των μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και υπόδησης και λοιπών υφασμάτινων υλικών και ειδικότερα:
 • Την δωρεάν τοποθέτηση κάδων ειδικών προδιαγραφών για τη συλλογή των μεταχειρισμένων ρούχων σε σημεία που υποδεικνύονται από την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου
 • Την συλλογή των υλικών με μέσα της εταιρίας
 • Την προδιαλογή των συλλεγόμενων υλικών με στόχο την επιστροφή των επαναχρησιμοποιήσιμων ενδυμάτων στην Τράπεζα Ενδυμάτων του Δήμου
 • Την προώθηση των μη επαναχρησιμοποιήσιμων υλικών προς ανακύκλωση.
 • Την εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης. Σχετικές προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν στη Διεύθυνση Καθαριότητας, Πρασίνου,& Μηχανολογικού εξοπλισμού,  Αγ. Νικολάου 49 & Γρ. Κουσίδη, Ζωγράφου, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή  5 Οκτωβρίου 2018.
 • Πληροφορίες: Βρούβας Ν.   , τηλ: 2107485141   , e-mail: peribalonzografou@gmail.com

 

Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας

Πρασίνου & Μηχ/κού Εξοπλισμού

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΜΠΙΛΙΑΣ