10 Νοέ 2015

Πρόσκληση για ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε  σε ΕΙΔΙΚΗ (3η) συνεδρίαση (άρθρο  159    Ν. 3463/06  και άρθρο 67  Ν. 3852/2010) του Δημοτικού Συμβουλίου  τη  ΔΕΥΤΕΡΑ 16  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2015  και ώρα  20:00   με :

 

ΘΕΜΑTA  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Έγκριση   του Προϋπολογισμού  Εσόδων-Εξόδων του Δήμου  Οικον. Έτους  2016.

  2. Έγκριση  Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (Ο.Π.Δ.)  Οικον. Έτους 2016 [Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του Δήμου και όλων των Νομικών Προσώπων του].

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

Δείτε/κατεβάστε την πρόσκληση εδώ (αρχείο word)