06 Ιούν 2016

Πρόγραμμα καλοκαιρινής δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά ηλικίας 6 -12 ετών

Ενημέρωση 17/6: Αποτέλεσματα προγραμμάτων δημιουργικής απασχόλησης 2016

Ενημέρωση 13/6: Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής, παρατείνεται έως και την Τρίτη 14 Ιουνίου 2016 από τις 8.30  π.μ. έως 15.30 μ.μ. στο Δημαρχείο (Γ. Ζωγράφου 7 – 3ος όροφος αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου).

«ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ»

Ο Δήμος Ζωγράφου πραγματοποιεί εφέτος για πρώτη φορά πρόγραμμα καλοκαιρινής δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά ηλικίας 6 -12 ετών. για το χρονικό διάστημα από Δευτέρα 20 Ιουνίου μέχρι και Παρασκευή 22 Ιουλίου 2016.

Ακολουθεί η επιστολή της Δημάρχου Ζωγράφου σχετικά με το πρόγραμμα, ενώ μπορείτε να μεταφορτώσετε τη σχετική αίτηση συμμετοχής πατώντας εδώ.

Αγαπητοί γονείς,

Ο Δήμος Ζωγράφου στο πλαίσιο της Κοινωνικής του Πολιτικής και κατανοώντας την ανάγκη των γονιών για την δημιουργική απασχόληση των παιδιών τους μετά τη λήξη του διδακτικού έτους, αποφάσισε να στηρίξει τους γονείς – κατοίκους της πόλης μας και να πραγματοποιήσει για πρώτη φορά πρόγραμμα καλοκαιρινής δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά ηλικίας 6 -12 ετών. για το χρονικό διάστημα από Δευτέρα 20 Ιουνίου μέχρι και Παρασκευή 22 Ιουλίου 2016.

Η δημιουργική απασχόληση θα περιλαμβάνει διάφορες δραστηριότητες βιωματικού χαρακτήρα , αθλητικές , επισκέψεις – εκδρομές παιδαγωγικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα, θεατρικό παιχνίδι κ.λ.π..

Το Πρόγραμμα θα λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 07.30 π.μ. έως 16.00 και θα υλοποιηθεί σε τέσσερα (4) Σχολικά Συγκροτήματα του Δήμου μας που θα λειτουργήσουν ως κέντρα εφαρμογής του Προγράμματος:

Σχολικό Συγκρότημα Αγίου Θεράποντα (1ο & 19ο Δ.Σ.)

Σχολικό Συγκρότημα Ιοκάστης ( 8Ο Δ.Σ.)

Σχολικό Συγκρότημα Αγίου Γερασίμου ( 5ο & 6ο Δ.Σ. )

4ο Δημοτικό Σχολείο ( Γουδή)

Δικαίωμα αίτησης συμμετοχής έχουν όλα τα παιδιά του Δήμου μας που είναι γεννημένα από το 2004 έως και το 2010 .

Οι μαθητές που είναι εγγεγραμμένοι στις δομές των ΚΔΑΠ του Δήμου μας δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα.

Θα δοθεί προτεραιότητα

α) Στα παιδιά των μονογονεϊκών οικογενειών

β) Στα παιδιά πολύτεκνων – τρίτεκνων οικογενειών

γ) Στα παιδιά που και οι δύο γονείς τους εργάζονται

δ) Στα παιδιά άνεργων γονέων

ε) Στα παιδιά γονέων με αναπηρία 67% και άνω

Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων υπερβεί τον αριθμό των προσφερομένων θέσεων θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση για την οποία θα υπάρξει ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Δήμου Ζωγράφου (www.zografou.gov.gr)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Δωρεάν συμμετοχή στο πρόγραμμα θα έχουν οι οικογένειες:

• Με ένα παιδί και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 0 – 15.000€.

• Με δύο παιδιά και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μέχρι 25.000€.

• Με τρία παιδιά και άνω και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μέχρι 30.000€.

Οικονομική συμμετοχή στο Πρόγραμμα θα έχουν οι οικογένειες:

Α. Με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 15.000,00 € έως 30.000,00 ποσό συμμετοχής 30,00 € .

Β. Με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 30.000,00 € και άνω ποσό συμμετοχής 50,00 €

* Το κόστος αφορά και τις πέντε (5) εβδομάδες λειτουργίας του Προγράμματος και εξοφλείται πριν την έναρξη του Προγράμματος.

Στην πρώτη περίπτωση αν συμμετέχουν δύο (2) παιδιά στο πρόγραμμα το κόστος συμμετοχής θα είναι 50,00 € και για τα δύο, ενώ στην δεύτερη περίπτωση το κόστος συμμετοχής θα είναι 70,00 € και για τα δύο.

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα υποβάλλονται στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Ζωγράφου ( Γ. Ζωγράφου 7 – 3ος όροφος) από την Τετάρτη 08/06/2016 έως και Δευτέρα 13/06/2016 και ώρες από 8.30 π.μ. έως 15.30 μ.μ. (Πληροφορίες θα δίνονται στα τηλ. Του Τμήματος Παιδείας 210 7773809 και 2132024152 κ. Ζαφειροπούλου Πέτρα και κ. Πυλαρινού Ειρήνη).

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.zografou.gov.gr).

Οι γονείς των οποίων τα παιδιά επιλεγούν, θα ενημερωθούν από τους υπεύθυνους του Προγράμματος στο Σχολικό Συγκρότημα του Αγίου Θεράποντα (1o & 19o Δημοτικό ) την Παρασκευή 17/06/2016 και ώρα 19.00.

Ζωγράφου 06/06/2016

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΙΝΑ ΚΑΦΑΤΣΑΚΗ

foto via pixbay under CCO Public Domain