28 Ιούν 2016

Πρόγραμμα “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής”, σχολικό έτος 2016 – 2017

Αγαπητοί γονείς
Σας ενημερώνουμε ότι, ο Δήμος Ζωγράφου θα συμμετέχει στο Πρόγραμμα “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής” για το σχολικό έτος 2016 – 2017.
Το χρονοδιάγραμμα του φετινού προγράμματος έχει ως εξής, όπως προβλέπει το Δελτίο Τύπου της ΕΕΤΑΑ:
24 Ιουνίου: Πρόσκληση της ΕΕΤΑΑ προς τις Δομές να δηλώσουν τις θέσεις που κατ’ αρχήν θέλουν να διαθέσουν.
4 Ιουλίου: Πρόσκληση της ΕΕΤΑΑ προς τους γονείς να κάνουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα.
1η Αυγούστου: Έκδοση από την ΕΕΤΑΑ τελικών αποτελεσμάτων ωφελούμενων γονέων.

Εφιστούμε την προσοχή στους γονείς, να διαβάσουν προσεκτικά την πρόσκληση της ΕΕΤΑΑ μιας και καλούνται να ολοκληρώσουν μόνοι τις σχετικές διαδικασίες. Το site από το οποίο θα ενημερώνεστε είναι το: www.eetaa.gr

Δελτίο τύπου – Εκσυγχρονισμός του Προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» σχολικό έτος 2016-2017