02 Ιούλ 2019

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΥΣΩΝΑ

Ο Δήμος Ζωγράφου έχει μεριμνήσει για τη λειτουργία κλιματιζόμενων χώρων στα ΚΑΠΗ, τα οποία θα λειτουργήσουν ως αίθουσες υποδοχής και αναμονής του κοινού , προκειμένου να αντιμετωπιστούν χωρίς προβλήματα, από τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού της πόλης, οι υψηλές θερμοκρασίες. Συγκεκριμένα
3 & 4 Ιουλίου Τετάρτη – Πέμπτη
Α΄ Κ.Α.Π.Η. (από τις 8.00 έως τις 20:00)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κρατερού & Λιβύης 11)
3, 4, & 5 Ιουλίου Τετάρτη – Πέμπτη – Παρασκευή 
Β΄ Κ.Α.Π.Η.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Γράμμου 1