14 Σεπ 2018

ΠΡΟΣΚΛHΣΗ O.E. 2018 28η TAKTIKH

ΠΡΟΣΚΛHΣΗ O.E. 2018

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ζωγράφου 14-9-2018

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ. 14810

ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 • ΜΑΡΤΑΚΟ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ (ΑΡΗ)

 • ΠΟΥΡΝΑΡΑ-ΒΟΣΙΚΑ ΙΩΑΝΝΑ

 • ΑΖΑΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΛΗ)

 • ΓΙΟΥΡΓΑ ΣΤΕΦΑΝΟ

 • ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (ΡΕΝΑ)

 • ΜΕΤΙΚΑΡΙΔΗ ΘΕΟΔΩΡΟ

 • ΚΑΡΑΒΙΔΑ ΑΝΔΡΕΑ

 • ΚΡΑΝΙΩΤΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ (ΜΠΑΜΠΗ)

Σας προσκαλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση (28η) της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημαρχείο την ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 και ώρα 13:00 με:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. 4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2018.

 2. Επικύρωση πρακτικών (24ο και 25ο) ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου και κατακύρωση του αποτελέσματος του Ηλεκτρονικού Διεθνούς Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» για το Τμήμα 3ο (ANAΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕ ΓΕΡΑΝΟ) – Σ.Α : 43886.

 3. Έγκριση 2ου Πρακτικού (Αποσφράγιση Οικονομικών Προσφορών) και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων του διαγωνισμού με τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΩΝΙΚΩΝ» με αριθμό Διακήρυξης 11904/2018.

 4. Έγκριση 2ου Πρακτικού (Αποσφράγιση Οικονομικών Προσφορών) και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων του διαγωνισμού με τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ» με αριθμό Διακήρυξης 10485/2018.

 5. Έγκριση διενέργειας εργασίας, καθορισμού του τρόπου εκτέλεσής της, κατάρτιση όρων διαγωνισμού, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, σύνταξη διακήρυξης για την εργασία με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ».

 6. Κατάρτιση όρων δημοπρασίας και έγκριση όρων διακήρυξης της μελέτης «Τοπογραφικές μελέτες για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου».

 7. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού της μελέτης «Τοπογραφικές μελέτες για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου».

 8. Έγκριση της κίνησης του Δημοτικού Ταμείου για το μήνα Ιούλιο οικ. έτους 2018.

 9. Έγκριση της κίνησης του Δημοτικού Ταμείου για το μήνα Αύγουστο οικ. έτους 2018.

 10. Μείωση κατά 50% και απαλλαγή Δημοτικών Τελών, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας για ορισμένες κατηγορίες ευπαθών ατόμων. (Πίνακας 14518/10-9-2018).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΡΜΠΙΛΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Αντιδήμαρχος Καθ/τας, Πρασίνου & Μηχ/κού Εξοπλισμού

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ [Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο] :

 • ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΥ

 • ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

 • ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ: 1/Οικονομικών, Διοικητικών Υπηρεσιών, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Διαφάνειας 2/Καθαριότητας Πρασίνου και Μηχανολογικού Εξοπλισμού 3/Τεχνικών Έργων-Υποδομών & Παιδείας 4/Βρεφικών-Παιδικών Σταθμών και Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης (Κ.Δ.Α.Π.) 5/Κοινωνικών Υπηρεσιών.