16 Ιούλ 2018

ΠΡΟΣΚΛHΣΗ O.E. 2018 25η TAKTIKH

.doc

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ζωγράφου 13-7-2018

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ. 12559

ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 • ΜΑΡΤΑΚΟ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ (ΑΡΗ)

 • ΠΟΥΡΝΑΡΑ-ΒΟΣΙΚΑ ΙΩΑΝΝΑ

 • ΑΖΑΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΛΗ)

 • ΓΙΟΥΡΓΑ ΣΤΕΦΑΝΟ

 • ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (ΡΕΝΑ)

 • ΜΕΤΙΚΑΡΙΔΗ ΘΕΟΔΩΡΟ

 • ΚΑΡΑΒΙΔΑ ΑΝΔΡΕΑ

 • ΚΡΑΝΙΩΤΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ (ΜΠΑΜΠΗ)

Σας προσκαλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση (25η) της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημαρχείο την ΤΕΤΑΡΤΗ 18 IOYΛIΟΥ 2018 και ώρα 13:00 με:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. 3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2018.

 2. Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ & Ι. ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΡΒΗΛΩΝ 15».

 3. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για: «ΑΜΟΙΒΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ».

 4. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για: «ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ».

 5. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για: «ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ».

 6. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΛΗΣΕΩΝ Κ.ΟΚ».

 7. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΑΝΤΛΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ».

 8. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ».

 9. Έγκριση δαπάνης & διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη εκτάκτων & επειγουσών δαπανών του Δήμου από παγία προκαταβολή.

 10. Καταβολή δαπάνης για παρακολούθηση σεμιναρίου για το υπαίθριο εμπόριο.

 11. Έγκριση της κίνησης του Δημοτικού Ταμείου για το μήνα Ιούνιο, οικ. έτους 2018.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΡΜΠΙΛΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Αντιδήμαρχος Καθ/τας, Πρασίνου & Μηχ/κού Εξοπλισμού

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ [Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο] :

 • ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΥ

 • ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

 • ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ: 1/Οικονομικών, Διοικητικών Υπηρεσιών, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Διαφάνειας 2/Καθαριότητας Πρασίνου και Μηχανολογικού Εξοπλισμού 3/Τεχνικών Έργων-Υποδομών & Παιδείας 4/Βρεφικών-Παιδικών Σταθμών και Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης (Κ.Δ.Α.Π.) 5/Κοινωνικών Υπηρεσιών.