15 Ιούν 2018

ΠΡΟΣΚΛHΣΗ O.E. 2018 21η TAKTIKH

doc

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ Ο.Ε. ΤΗΣ 20-6-2018. (ΩΡΑ 19.45)

Σας προσκαλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση (21η) της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημαρχείο την ΤΕΤΑΡΤΗ 20 IOYNIΟΥ 2018 και ώρα 19:45 με:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Επικύρωση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου και κατακύρωση του αποτελέσματος του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ».