31 Αυγ 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. 2018 Τακτική Συνεδρίαση (17η)

Αρχείο Doc

Σας προσκαλούμε σε Τακτική  Συνεδρίαση (17η) του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο    την   ΠΕΜΠΤΗ  6  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2018   και ώρα   20:30     με:

 

ΘΕΜΑTA   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 1. Α) Ανακοινώσεις-Ερωτήσεις-Επιτροπές.

Β) Επικύρωση πρακτικών 10ης (31-5-2018), 11ης (7-6-2018),12ης (20-6-2018), 14ης (12-7-2018) τακτικών συνεδριάσεων του Δ.Σ.

 1. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στον Β’ Κύκλο Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας έτους 2018.
 2. Έγκριση της υπ’ αρ. 16/2018 Μελέτης των Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο «Προμήθεια Εξοπλισμού Παιδικών Χαρών Δήμου Ζωγράφου».
 3. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και τρόπου εκτέλεσης της μελέτης «Τοπογραφικές μελέτες για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου».
 4. Έγκριση 1ου ΑΠΕ – ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΒΙΛΕΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ, ΒΟΥΓΑ ΚΑΙ ΒΟΝΑΠΑΡΤΗ »
 5. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016».
 6. Έγκριση πραγματοποίησης του 3ου Φεστιβάλ «Παραδοσιακή Μουσική, Χοροί και Γεύσεις» στο πάρκο Γουδή από 27/9/2018 έως και 30/9/2018. Έγκριση πιστώσεων και τρόπου εκτέλεσης. Έγκριση παραχώρησης χρήσης κοινοχρήστου χώρου για πραγματοποίηση έκθεσης παραδοσιακών προϊόντων.
 7. Έγκριση της 3ης  αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Ζωγράφου, οικον. έτους 2018. (Σχετ.η αρ. 144/20-7-2018 αποφ.του Ν.Π.).
 8. Επικαιροποίηση της αρ. 52/2018 ΑΔΣ με θέμα «Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Ζωγράφου και της Ανώνυμης Αναπτυξιακής Εταιρείας Ο.Τ.Α Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.  με τίτλο : «Κατάρτιση Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος (ΣΔΑΕΚ) και Οργάνωσης και Υλοποίησης Δράσεων Προβολής & Δημοσιότητας στο Πλαίσιο της Συμμετοχής του Δήμου Ζωγράφου στο Σύμφωνο Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια».
 9. Έγκριση Συμμετοχής του Δήμου στο Δίκτυο CIVINET CY-EL και έγκριση ετήσιας συνδρομής.
 10. Επιχορήγηση Αθλητικού Σωματείου (Σχετ.η αρ.πρωτ.5608/2018 αίτηση).
 11. Ορισμός μελών Επιτροπής Διοίκησης και Διαχείρισης Ιερών Ναών Κοιμητηρίου. (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ).
 12. Απευθείας εκμίσθωση ακινήτου στο  ΝΠΔΔ Αθλητισμού Πολιτισμού και καθορισμός ύψους μισθώματος.
 13. Κατ’αρχήν μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση Παιδικού Σταθμού στην  ευρύτερη περιοχή των Άνω Ιλισίων.
 14. Λήψη απόφασης για αποδοχή του ποσού των 39.675,76€ ως τέλος καθαριότητας Λαϊκών Αγορών για το έτος 2017.
 15. Λήψη απόφασης απαλλαγής από προσαυξήσεις για την οφειλέτη κ. Α. Ε (Σχετ. η αρ. 13151/13-7-2018 εισήγηση).
 16. Διαγραφή από βεβαιωτικούς  Χρηματικούς  Καταλόγους ΚΟΚ στο όνομα Α. Ι. (Σχετ, η αρ. 12945/2018 εισήγηση).
 17. Λήψη απόφασης που αφορά σε «Κοπή δένδρoυ στην Γ. Παπανδρέου 7-9». (ΑΠΟΦ.37/18-7-2018 της  Ε.Π.Ζ.).

 

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ