16 Ιούλ 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. 2018 ΤΑΚΤΙΚΗ 15

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ζωγράφου 13-7-2018.

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ. : 12558.

ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ : α) Την κ. Δήμαρχο

β) Τους κκ. Αντιδημάρχους

γ) Τους κκ. Δημοτικούς

Συμβούλους

Σας προσκαλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση (15η) του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο την ΠΕΜΠΤΗ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 και ώρα 20:30 με: