09 Ιούλ 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. 2018 ΤΑΚΤΙΚΗ 14

.doc

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ζωγράφου 6-7-2018.

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ. : 12196.

ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ : α) Την κ. Δήμαρχο

β) Τους κκ. Αντιδημάρχους

γ) Τους κκ. Δημοτικούς

Συμβούλους

Σας προσκαλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση (14η) του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο την ΠΕΜΠΤΗ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 και ώρα 19:00 με:

ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Άσκηση από το Δημοτικό Συμβούλιο αρμοδιότητας του αρ. 72 παρ.1 η’ του Ν.3852/2010.

  2. Αποδοχή δωρεάς ακινήτου στο Ο.Τ. 387 Δήμου Ζωγράφου.

  3. Σύμβαση με την οποία αποκτήθηκε ακίνητο στο Ο.Τ. 387 στο Δήμο Ζωγράφου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ [Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο] :

  • Γενική Γραμματέα Δήμου.

  • ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ .