04 Ιούν 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. 2018 ΤΑΚΤΙΚΗ 11

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ζωγράφου 1-6-2018.

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ. : 8928.

ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ : α) Την κ. Δήμαρχο

β) Τους κκ. Αντιδημάρχους

γ) Τους κκ. Δημοτικούς

Συμβούλους

Σας προσκαλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση (11η) του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο την ΠΕΜΠΤΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 και ώρα 20:30