13 Ιούλ 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. 2018 ΕΙΔΙΚΗ (1η) [ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016]

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ζωγράφου 13-7-2018

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ. : 12556.

ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ : α) Την κ.Δήμαρχο

β) Τους κ.κ. Αντιδημάρχους

γ) Τους κ.κ. Δημοτικούς

Συμβούλους

Κοιν. :

  • Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Κανάκη Στ.

  • Προϊστάμενο Τμήματος Προϋπολογισμού & Λογιστικής Απεικόνισης κ. Γιάννο Δημ.

  • Τον ορκωτό ελεγκτή ΣΥΚΑ Ν. της Εταιρείας Σ.Ο.Λ. Α.Ε. [email : n.sikas@solae.gr]

Σας προσκαλούμε σε ΕΙΔΙΚΗ (1η) (αρ. 163, Ν.3463/06) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την ΠΕΜΠΤΗ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 και ώρα 19:00 με :

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Υποβολή Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2016 για έγκριση.

(Σχετ. η 185/2018 Α.Ο.Ε.)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ [Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο] :

  • Γενική Γραμματέας Δήμου.

  • ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ .