03 Αυγ 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 6η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε.

Αρχείο

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η                                             

ΠΡΟΣ 

ΤΑ  ΜΕΛΗ ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

  • ΜΑΡΤΑΚΟ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ (ΑΡΗ)
  • ΠΟΥΡΝΑΡΑ-ΒΟΣΙΚΑ ΙΩΑΝΝΑ
  • ΑΖΑΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΛΗ)
  • ΓΙΟΥΡΓΑ ΣΤΕΦΑΝΟ
  • ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (ΡΕΝΑ)
  • ΜΕΤΙΚΑΡΙΔΗ ΘΕΟΔΩΡΟ
  • ΚΑΡΑΒΙΔΑ ΑΝΔΡΕΑ
  • ΚΡΑΝΙΩΤΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ (ΜΠΑΜΠΗ)

Σας προσκαλούμε σε ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  (6η) της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημαρχείο, (αρθ.77, παρ. 6 του Ν.4555/2018 – Λόγω χρονικών προθεσμιών), την  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  3  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  2018  και  ώρα 13:00  με:

 

ΘΕΜΑ     ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ    ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

  1. Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (1 ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ 4 ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ)».

                                             Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                    ΑΡΜΠΙΛΙΑΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ

Αντιδήμαρχος  Καθ/τας, Πρασίνου & Μηχ/κού Εξοπλισμού