16 Ιούλ 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΖ (7η ΤΑΚΤΙΚΗ) ΤΗΣ 18-7-2018

.doc

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ζωγράφου 13-7-2018

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ. : 12555.

ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

    • ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

    • ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΣΗΣ (ΧΑΡΗΣ)

    • ΜΠΕΛΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ (ΡΑΝΙΑ)

    • ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ-ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ ΘΕΚΛΑ

    • ΓΚΡΕΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

    • ΧΑΣΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

    • ΒΟΥΪΔΑΣΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

    • ΜΠΑΡΜΠΕΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

Σας προσκαλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση (7η) της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στο Δημαρχείο την ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 και ώρα 14:00 με:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Αποστολή Έκθεσης του Τμ. Υγειον/κού & Περιβ/κού Ελέγχου αναφορικά με τη μη συμμόρφωση στη λειτουργία κατ/τος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος επί της οδού Γ. Ζωγράφου 62-Ζωγράφου, ιδιοκτησίας ΜΙΧΑΛΑΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ.

 2. Έγκριση εγκατάστασης συστήματος υπόγειων κάδων σε διάφορα σημεία του Δήμου.

 3. Έκφραση γνώμης που αφορά σε «Κοπή δένδρoυ στην Γρ. Αυξεντίου 150».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΙΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ,

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ [Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο] :

 • ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΥ

 • ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

 • ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ : 1/Οικονομικών, Διοικητικών Υπηρεσιών, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Διαφάνειας 2/Καθαριότητας Πρασίνου και Μηχανολογικού Εξοπλισμού 3/Τεχνικών Έργων-Υποδομών & Παιδείας 4/Βρεφικών – Παιδικών Σταθμών και Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης (Κ.Δ.Α.Π.) 5/Κοινωνικών Υπηρεσιών.