05 Νοέ 2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους, με συνολικά δέκα οχτώ (18) άτομα για την εκτέλεση των έργων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους, με συνολικά δέκα οχτώ (18) άτομα για την εκτέλεση των έργων: «εκμάθηση μουσικών οργάνων και μουσικής», «καλλιτεχνική απασχόληση – επιμορφωτικά εργαστήρια» συνολικής διάρκειας έως ένα (1) έτος.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΜΕ2.2018

ΑΙΤΗΣΗ