22 Ιούλ 2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΣΤΟ 4ο Δ.Σ. και 4ο και 17ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙO ΖΩΓΡΑΦΟΥ:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΙΤΗΣΗ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΣΤΟ 5ο και 11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙO ΖΩΓΡΑΦΟΥ:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΙΤΗΣΗ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ