07 Φεβ 2018

Προκήρυξη | Πρόσληψη ενός Καθηγητή Φυσικής Αγωγής (ΠΕ) με Ειδικότητα Παραδοσιακούς Χορούς , με σύμβαση εργασίας ΣΜΕ, διάρκειας έως 12 μήνες

Aπό Πέμπτη 8/02/2018  έως και  Τρίτη   20/02/2018

·        Ανακοίνωση

·        Παράρτημα

·        Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση