05 Δεκ 2017

Προκήρυξη για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους, για καλλιτεχνικό προσωπικό στο ΝΠΔΔ «Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Ζωγράφου»

Προκήρυξη, από Τετάρτη 6/12/2017 έως Παρασκευή 15/12/2017, για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους, για καλλιτεχνικό προσωπικό στο ΝΠΔΔ «Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Ζωγράφου», συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες.

Ανακοίνωση με Παράρτημα αυτής
Αίτηση