13 Δεκ 2017

Προκήρυξη για την πρόσληψη τεσσάρων (4) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Προκήρυξη – Ανακοίνωση (από Πέμπτη 14/12/2017 έως Τετάρτη 27/12/2017) για την πρόσληψη τεσσάρων (4) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες στα Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.) του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Ζωγράφου» για την περίοδο 2017- 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ