08 Δεκ 2017

Προκήρυξη για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δύο ατόμων με ειδικότητα ΥΕ Καθαριστών/στριών

Προκήρυξη, από Τρίτη 12/12/2017 έως και Πέμπτη 21/12/2017 για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δύο (2) ατόμων, με ειδικότητα ΥΕ Καθαριστών/στριών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Ζωγράφου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες.

Ανακοίνωση
Παράρτημα
Αίτηση