22 Ιούν 2018

Προκήρυξη για την πρόσληψη δεκατριών (13) ατόμων, καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού

Προκήρυξη

Για την πρόσληψη  δεκατριών  (13) ατόμων, καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού για την λειτουργία του Δημοτικού Ωδείου και των Επιμορφωτικών Τμημάτων κατά την διδακτική περίοδο 2018-2019

Υποβολή αιτήσεων από Δευτέρα 25/06/2018 έως και Τετάρτη 4/07/2018

 

Ανακοίνωση και Παράρτημα

Αίτηση