05 Οκτ 2018

Προκήρυξη για πρόσληψη δύο καθαριστριών

εικόνα για Block

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΣΟΧ2.2018.pdf    ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 2.2018   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτισμού & Αθλητισμού Ζωγράφου : 5/10/2018

Δήμου Ζωγράφου»

Προκήρυξη

Για την πρόσληψη δύο (2) ατόμων, με ειδικότητα ΥΕ Καθαριστών/τριών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Ζωγράφου», συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες.

Υποβολή αιτήσεων από Δευτέρα 8/10/2018 έως και Τετάρτη 17/10/2018