16 Νοέ 2018

Προκήρυξη   –   Ανακοίνωση  ( από  16/11/2018 έως 26/11/2018 ) για την πρόσληψη   δέκα ( 10 ) Πτυχιούχων Φυσικής  Αγωγής  ( Π.Φ.Α. ) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ( ΙΔΟΧ )

Προκήρυξη   –   Ανακοίνωση  ( από  16/11/2018 έως 26/11/2018 ) για την πρόσληψη   δέκα ( 10 ) Πτυχιούχων Φυσικής  Αγωγής  ( Π.Φ.Α. ) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ( ΙΔΟΧ ), διάρκειας έως οκτώ  ( 8 ) μήνες στα  Προγράμματα Άθλησης για Όλους  ( Π.Α.γ.Ο. ) του Ν.Π.Δ.Δ. << Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Ζωγράφου >> για την περίοδο 2018 -2019.

 

Υπεύθυνη Δήλωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ3.2018 ΠΑγΟ

Αίτηση ΠΑγΟ 2018-19