15 Ιαν 2018

Πληρωμή Προνοιακών Επιδομάτων Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2017

Τα προνοιακά επιδόματα για το δίμηνο Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2017 θα πιστωθούν από το Δήμο Ζωγράφου,

την Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2018, στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.