09 Αυγ 2019

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ & ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΣΟΧ2/2019 ΤΟΥ ΝΠΔΔ «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ»

Πίνακες Επιλογής και Αποκλειομένων υποψηφίων της υπ’ αριθ. ΣΟΧ 2/2019 για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους,  στο ΝΠΔΔ «Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Ζωγράφου», για την λειτουργία των επιμορφωτικών και αθλητικών τμημάτων, συνολικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ