08 Οκτ 2018

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ 2/2018

Πίνακες  υπ’ αριθ. 16200/8.10.2018, 16201/8.10.2018 και 16202/8.10.2018 .Πίνακες κατάταξης των υποψήφιων εργαζόμενων που αφορούν στην ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2018  του Δήμου μας για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

16202/9.10.2018  (ορθή επανάληψη) πίνακα κατάταξης των ΥΕ υποψήφιων εργαζόμενων που αφορούν στην ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2018  του Δήμου μας για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου  .

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ