11 Σεπ 2018

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗ –ΣΤΡΙΑΣ (4Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ- ΛΥΚΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ)

Ημερομηνία αξιολόγησης των αιτήσεων  Δευτέρα 3/9/2018

Α/Α ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΡΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1 133/30-8-2018 1,6  
2 128/27-8-2018 0,75  
3 124/8-8-2018 3,2  
4 127/27-8-2018 3  
5 137/30-8-2018 4  
6 135/30-8-2018 1,3  
7 131/28-8-2018 1,8  
8 132/29-8-2018 6  
9 136/30-8-2018 3,2  
10 140/31-8-2018 1  
11 141/31-8-2018 6,1 ΠΡΟΣΕΛΗΦΘΗ

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ε. ΑΖΑΡΙΑΔΟΥ

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

Γ. ΑΝΤΩΝΑΡΑΣ

Π. ΒΑΓΙΩΝΗΣ