04 Δεκ 2015

Περιληπτική Διακήρυξη Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μίσθωση ακινήτου για τη συμπληρωματική στέγαση των υπηρεσιών του Δήμου

Δείτε / μεταφορτώστε τη διακήρυξη εδώ