24 Ιαν 2020

Παρουσίαση του νέου προγράμματος του ΣΠΑΥ

Στην παρουσίαση του νέου προγράμματος του Συνδέσμου Προστασίας και Ανάπτυξης του Υμηττού (ΣΠΑΥ) συμμετείχε ο Δήμαρχος Ζωγράφου Βασίλης Θώδας ως μέλος του ΔΣ του Συνδέσμου.

Στην συνεδρίαση αναλύθηκε το νέο σχέδιο δράσης και παρεμβάσεων του ΣΠΑΥ με έμφαση στην πρόληψη, την ανάπτυξη και την ανάδειξη του βουνού. Παράλληλα έγινε και ανασκόπηση των πεπραγμένων της προηγούμενης διοίκησης.

Υπήρξε πάντως καθολική συμφωνία ότι οι 11 συμμετέχοντες Δήμοι πρέπει να συνεχίζουν να συνεργάζονται στενά για τη διαφύλαξη του Υμηττού καθότι είναι ένας από τους πιο σημαντικούς πνεύμονες πρασίνου της Αττικής