18 Ιούν 2018

Οι Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου Ζωγράφου συμμετέχουν στο πρόγραμμα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. “ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ”

Σας ενημερώνουμε ότι οι Παιδικοί Σταθμοί  του Δήμου Ζωγράφου συμμετέχουν στο πρόγραμμα της Ε.Ε.Τ.Α.Α.  Α.Ε. “ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ” 2018 – 2019 .
Οι ωφελούμενες μητέρες θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Ε.Ε.Τ.Α.Α. έως τις 03.07.2018