22 Δεκ 2016

Πίνακες κατάταξης υποψηφίων εργαζόμενων της ανακοίνωσης ΣΟΧ 4/2016 πρόσληψης προσωπικού

Πίνακες κατάταξης των υποψηφίων εργαζόμενων που αφορούν στην ανακοίνωση του Δήμου μας ΣΟΧ 4/2016 για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου σε  θέσεις ανταποδοτικού χαρακτήρα ΥΕ Εργατών Καθαριότητας-Συνοδών Απορριμματοφόρων, ΥΕ Εργατών Καθαριότητας Εξωτερικού χώρου, ΥΕ Εργατών Ταφών-Εκταφών, ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων Γ’ Κατηγορίας-με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου και ΔΕ Χειριστών Πλυντηρίου Κάδων.

(αρχεία μορφής .xlsx)

ΠΙΝΑΚΑΣ-101

ΠΙΝΑΚΑΣ-102

ΠΙΝΑΚΑΣ-103

ΠΙΝΑΚΑΣ-104

ΠΙΝΑΚΑΣ-105