07 Δεκ 2018

Πίνακες Επιλογής και Αποκλειομένων υποψηφίων της υπ’ αριθ. ΣΜΕ 2/2018 του ΝΠΔΔ «Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Ζωγράφου»

Πίνακες Επιλογής και Αποκλειομένων υποψηφίων της υπ’ αριθ. ΣΜΕ 2/2018 για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους,  στο ΝΠΔΔ «Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Ζωγράφου», για την εκτέλεση των έργων: «εκμάθηση μουσικών οργάνων και μουσικής», «καλλιτεχνική απασχόληση – επιμορφωτικά εργαστήρια» συνολικής διάρκειας έως ένα (1) έτος.